ベトナム 日本国旗
 Affiliate Marketting
Một ông cũng tất cả mọi người trong cơ quan chính của B, 1: đại lý C, nhà phân phối Trung Project, "âm thanh tốt!.
"Trực tiếp từ Nhật bản, âm thanh tốt! Tiền bán thời gian 'Hoặc'! tốt! "Hoặc" mẹ là rất đẹp, tôi là tốt ", nên nhanh chóng làm cho một thông tin trung thực và đẹp.
Bạn tốt nhất, giá trị lên đến số 9 sau cơ quan, có thể nhận được mỗi tháng, phía trên bên phải (số đỏ) điểm. Điểm có thể sử dụng sau đây.
(1) sử dụng thường xuyên nhập khẩu côn trùng cỏ
(2) mùa đông trục mùa hè cỏ sản phẩm và trao đổi
(3) trong Paypal mua hàng y tế Plaza

1Point=1JPY Chuyển đổi
(3) cho mỗi một chuyển đến Nhật Bản yên và để chuộc lại điểm cho các điểm 2000 lệ phí là cần thiết.

Order Mail

Bây giờ, mở hộp bên dưới và đăng ký.
Thank you